Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X, door gedeeld gebruik, gedeeltelijk recht heeft op aftrek van voorbelasting die ziet op het aanleggen van de parkeerplaats en de tuin.

X brengt voorbelasting in aftrek over het tijdvak 2012 met betrekking tot kosten gemaakt voor het aanleggen van een tuin en parkeerplaatsen die behoren bij de kantoorruimten in het huis van C. C is indirect 100% eigenaar en bestuurder van X. X vraagt geen vergoeding voor het gebruik door C en zijn andere ondernemingen. De inspecteur weigert de aftrek van voorbelasting die ziet op de tuin. X gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X deels recht heeft op aftrek van voorbelasting. Een deel van de tuin en parkeerplaatsen wordt gebruikt door X. Het hof kan op basis van de stukken de omvang van het aftrekrecht niet eenduidig vaststellen en laat een derde deel van de omzetbelasting toe in aftrek. Het hoger beroep is gegrond.

Lees ook het thema Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 7 april

Informatiesoort: VN Vandaag

  389
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen