Tegen het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad waarbij Hongarije wordt gemachtigd om de omzetdrempel van de Hongaarse kleineondernemersregeling tot 1 januari 2025 te verhogen tot maximaal € 71.500, bestaat geen bezwaar. Dit antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op een vraag van de vaste commissie van Financiën.

Tegen de Hongaarse verruiming bestaat geen bezwaar omdat veel lidstaten, waaronder Nederland, mogen afwijken van de Btw-richtlijn voor wat betreft de nationale omzetdrempel en omdat de kleineondernemersregeling tot 1 januari 2025 alleen in de desbetreffende lidstaat kan worden toegepast.

Op 1 januari 2025 wijzigt de Btw-richtlijn door de Richtlijn kleineondernemersregeling. Vanaf dat moment kunnen ondernemers, onder voorwaarden, ook gebruikmaken van kleineondernemersregelingen van andere lidstaten. Verder wordt de maximale omzetdrempel verhoogd naar € 85.000. Na deze wijziging kunnen alle lidstaten hun huidige omzetdrempel, veelal verkregen door een derogatie, in stand laten zonder daarvoor steeds opnieuw om een derogatie te verzoeken. Het wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling (36312) om de Wet op de omzetbelasting 1968 aan te passen, is in behandeling bij de Tweede Kamer.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Editie: 26 mei

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen