Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet meer is gebonden aan het compromis. De inspecteur is verkeerd ingelicht, zodat die zich terecht beroept op dwaling.

X BV is als holding actief in de vastgoedsector. Één van haar dochter-BV's verhuurt een woning aan een zoon van de enig aandeelhouder van X bv. Eind 2017 wordt de woning (inclusief garage) aan de zoon verkocht voor € 246.760. Volgens de inspecteur was de huur onzakelijk laag en had de verkoopprijs € 914.000 moeten zijn. In geschil zijn de winstcorrecties bij X BV. Volgens X was vóór de aanslagoplegging al een allesomvattend compromis gesloten. De inspecteur zou die onrechtmatig hebben vernietigd. Niet meer in geschil is dat X BV het valutaverlies van € 288.045 bij de aankoop van een Cessna CJ4 vliegtuig niet kan aftrekken, dat de romp in 10 jaar lineair kan worden afgeschreven met een restwaarde van 10% en dat de motoren in 5 jaar kunnen worden afgeschreven met een restwaarde van nihil.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet meer is gebonden aan het compromis. Het compromis was namelijk gesloten onder de aanname dat de woning een oppervlakte heeft van 160 m², terwijl die in werkelijkheid circa 255 m² is. De inspecteur is verkeerd ingelicht, zodat die zich terecht beroept op dwaling. De zoon van de DGA is bij de verhuur en de verkoop van de woning bevoordeeld, zodat de winstcorrecties terecht zijn. Het beroep van X BV is gegrond vanwege de toegestane afschrijving van het vliegtuig. Daarnaast krijgt X BV wegens het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 3000.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 6 228

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 10 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

649

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen