Per 8 juni 2024 vervalt art. X van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (V-N 2015/57.6). In dit artikel is de juridische inbedding van de voorzieningen voor het elektronische berichtenverkeer opgenomen.

In de wet is reeds bepaald dat dit artikel vervalt wanneer de wet waarin de generieke digitale infrastructuur wordt geregeld, in werking treedt. De Wet digitale overheid (Stb. 2023, 158) ziet op algemene informatietoegankelijkheid en het gebruik van generieke digitale infrastructuur (inclusief MijnOverheid en DigiD(machtigen)) door bestuursorganen richting burgers en bedrijven. Het bepaalde in art. X is eveneens in die wet opgenomen.

Per 1 juli 2024 treedt art. XVa van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (V-N 2023/30.20) in werking. Dit betreft een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 10 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

650

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen