Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gebruikersaanslagen OZB voor een bosperceel moeten worden vernietigd. X heeft het bosperceel gekocht als beleggingsobject en gebruikt het perceel niet.

X koopt een bosperceel van ongeveer 1 hectare en ontvangt gebruikersaanslagen OZB voor 2020 en 2021 van respectievelijk € 12,07 en € 12,15. X is het niet eens met de gebruikersaanslagen, omdat hij het perceel heeft aangekocht als beleggingsobject. Hij verwijst naar de aankoopadvertentie, waarin staat dat de aankoop een veilige belegging vormt. Ook verklaart X dat hij het perceel niet gebruikt. De heffingsambtenaar stelt dat X het perceel ter beschikking heeft gesteld voor volgtijdig gebruik omdat wandelaars op het perceel kunnen lopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gebruikersaanslagen OZB voor het bosperceel moeten worden vernietigd. Het aanhouden van het perceel voor beleggingsdoeleinden maakt nog niet dat sprake is van gebruik voor de OZB. De verklaringen van X en gelet op de advertentie, maakt dat geen sprake is van het metterdaad bezigen voor de eigen behoefte. Ook maakt de heffingsambtenaar niet aannemelijk dat het perceel daadwerkelijk door anderen is gebruikt, laat staan dat belanghebbende het perceel aan hen ter beschikking heeft gesteld. Het hoger beroep is gegrond. De gebruikersaanslagen worden vernietigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 220

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 24 november

Informatiesoort: VN Vandaag

140

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen