Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de uitspraak op bezwaar in het licht van het summier gemotiveerde bezwaar voldoende is gemotiveerd. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

X is het niet eens met een voorlopige aanslag zuiveringsheffing 2020 van Waterschap de Dommel. In hoger beroep stelt X dat de uitspraak op bezwaar onvoldoende is gemotiveerd.

Hof ’s-Hertogenbosch (V-N 2023/43.1.7) oordeelt dat de uitspraak op bezwaar in het licht van het summier gemotiveerde bezwaar voldoende is gemotiveerd. X maakt niet aannemelijk dat een aanvulling op het oorspronkelijke bezwaarschrift is verzonden, zodat de heffingsambtenaar deze aanvulling niet in de uitspraak kon betrekken. Omdat de heffingsambtenaar het bezwaar ontvankelijk achtte, hoefde hij X niet in de gelegenheid te stellen om het bezwaar nader te motiveren. Het hof verwerpt derhalve X' formele grieven. X' grief dat de heffingsambtenaar de opbrengstlimiet voor de zuiveringsheffing heeft overschreden, kan ook niet slagen. De heffingsambtenaar heeft voldoende inzicht verschaft in de ramingen van de baten en lasten van de zuiveringsheffing. X' hoger beroep is ongegrond. X gaat in cassatie, maar motiveert het beroep te laat. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:12

Algemene wet bestuursrecht 6:6

Algemene wet bestuursrecht 6:5

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 24 november

Informatiesoort: VN Vandaag

187

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen