Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het EU-recht niet noopt tot een teruggaaf als de auto na verloop van tijd niet meer is bestemd voor duurzaam gebruik in Nederland en wordt overgebracht naar een andere EU-lidstaat. X bv claimt dus vergeefs vergoeding van Irimie-rente.

X bv verzoekt op 7 september 2016 om een BPM-teruggaaf wegens export van een personenauto. In het verzoek is bij onderdeel 2h als EU-lidstaat of EER-land van nieuwe registratie handmatig ‘DUITSLAND’ doorgestreept, en ‘Roemenië → inschrijving = DEU’ bijgeschreven. Later herhaalt X bv het verzoek en nu is bij onderdeel 2h ‘DUITSLAND’ ingevuld. Bij uitspraak op bezwaar van 2 juni 2017 is de teruggaaf alsnog toegewezen. In geschil is of terecht geen rente is vergoed. Volgens Rechtbank Noord-Nederland is vergoeding van Irimie-rente niet aan de orde, omdat de BPM-heffing bij hoofdzakelijk duurzaam gebruik in Nederland en de teruggaaf bij export zich geheel buiten de werkingssfeer van het EU-recht afspelen (zie HR 29 april 2016, nr. 15/02976, V-N 2016/25.19). Er moet wel belastingrente worden vergoed over het tijdvak van 4 november 2016 tot en met 16 juni 2017, zijnde acht weken na ontvangst van het verzoek om teruggaaf en veertien dagen na dagtekening van de teruggaafbeschikking, dus in totaal over 224 dagen. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het EU-recht niet noopt tot een teruggaaf als de auto na verloop van tijd niet meer is bestemd voor duurzaam gebruik in Nederland en wordt overgebracht naar een andere EU-lidstaat (zie HR 14 februari 2014, 12/05759, V-N 2014/10.18). Op de exportteruggaaf is dus uitsluitend nationaal Nederlands recht van toepassing. Die voorziet niet in een andere of ruimere renteregeling dan die is neergelegd in art. 30ha AWR. Het beroep van X bv is ongegrond. X bv heeft recht op vergoeding van wettelijke rente over de in eerste aanleg toegekende vergoeding van het griffierecht. Deze rente gaat lopen vier weken na de openbaarmaking van de uitspraak van de rechtbank tot aan de dag van algehele voldoening.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30ha

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 14a

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Bronbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 21 november

  421
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen