Hof Den Haag oordeelt dat de kerkenvrijstelling in de OZB niet van toepassing is op activiteiten met een spiritueel karakter die zijn gericht op persoonlijke groei en bezinning.

Belanghebbende, X, exploiteert een spiritueel centrum waar de volgende activiteiten plaatsvinden: Biodanza, Zen Aikikai, Shiatsu-massage, Tai-chi en Spirituele zang. Verder worden incidenteel concerten gehouden en is in 2017 een musicalproject voor kinderen gestart. X bepleit verlaging van de WOZ-waarden 2016 en 2017. Volgens X heeft de gemeente ten onrechte de kerkenvrijstelling niet toegepast.

Hof Den Haag oordeelt dat de kerkenvrijstelling in de OZB niet van toepassing is op activiteiten met een spiritueel karakter die zijn gericht op persoonlijke groei en bezinning. Aan die activiteiten ligt immers niet een meeromvattende levensovertuiging ten grondslag, zodat reeds om die reden geen sprake kan zijn van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard. Het hof oordeelt dat ook geen sprake is van een ongeoorloofde vorm van discriminatie op basis van levensovertuiging, omdat de activiteiten die in de onroerende zaak van X worden gehouden feitelijk niet gelijk zijn te stellen aan openbare erediensten dan wel openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. Het hof verklaart het hoger beroep van X ongegrond en oordeelt dat de kerkenvrijstelling niet geldt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 220d

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 21 maart

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen