Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X geen loonheffingen hoeft af te dragen over de door haar betaalde reiskostenvergoedingen in het kader van het IKB.

X biedt aan haar werknemers de mogelijkheid om in het kader van een cafetariaregeling hun IKB-budget uit te ruilen tegen een onbelaste reiskostenvergoeding. Daarvoor moet de werknemer eerst een verklaring ondertekenen, en dan op een zelf gekozen moment voor die uitruil opteren in de salarissoftware van X. Tijdens de corona lockdown van 2020 hebben de werknemers die van deze uitruil gebruikmaken minder dan 128 dagen naar hun vaste werkplek gereisd. Ter zake van vergoedingen aan werknemers die nog niet vóór 13 maart 2020 een vinkje hadden gezet maar wel de verklaring hebben ondertekend, is loonheffing in de vorm van eindheffing werkkostenregeling afgedragen. In het corona-besluit van 14 april 2020,V-N 2020/19.3 is een goedkeuring opgenomen die bepaalt dat de werkgever die een vaste reiskostenvergoeding aanbiedt daar in thuiswerktijden vanwege corona geen gevolgen aan hoeft te verbinden. In geschil is of X terecht een eindheffing heeft afgedragen in verband met de betaalde reiskostenvergoedingen in het kader van het IKB.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X geen loonheffingen hoeft af te dragen over de door haar betaalde reiskostenvergoedingen in het kader van het IKB. Uit het corona-besluit van 14 april 2020,V-N 2020/19.3 volgt niet dat de goedkeuring uitsluitend geldt voor werknemers die op 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op een reiskostenvergoeding hebben. Daarbij ziet de goedkeuring, anders dan de Rechtbank Noord-Holland in zijn uitspraak van 24 april 2023, V-N 2023/39.2.2 oordeelt, niet enkel op reiskostenvergoedingen die vóór 13 maart 2020 onvoorwaardelijk waren toegekend. Verder gaat de rechtbank voorbij aan het voorbeeld in het coronabesluit van 16 juni 2020, V-N 2020/31.3, omdat dat voorbeeld in strijd is met de in het besluit van 14 april 2020 gegeven goedkeuring, die geldig is gebleven. X' beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 31a

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 16 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Corona

369

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen