Rechtbank Den Haag oordeelt dat de concernvrijstelling van toepassing is op de verkrijging van de aandelen in PC bv. Zowel REF Global Holding AG, de vervreemder, als X bv, de verkrijger, behoren tot hetzelfde concern.

Bij een herstructurering binnen het concern van het Zwitserse Credit Suisse AG worden de aandelen PC bv door REF Global Holding AG overgedragen aan belanghebbende, X bv. Omdat PC bv een fictieve onroerende zaak is op grond van art. 4 lid 1 WBR voldoet X bv € 1,2 mln aan overdrachtsbelasting in verband met de verkrijging van de aandelen in PC bv. X bv beroept zich vervolgens op de concernvrijstelling. Volgens de inspecteur is niet aan de voorwaarden van de vrijstelling voldaan.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de concernvrijstelling van toepassing is op de verkrijging van de aandelen in PC bv. Zowel REF Global Holding AG, de vervreemder, als X bv, de verkrijger, behoren tot hetzelfde concern. X bv maakt met de door haar overgelegde nadere stukken inzichtelijk hoe in 2017 de onderlinge verhoudingen en belangen zijn binnen het concern. Ook is van belang dat de inspecteur ter zitting aangeeft niet (langer) te twijfelen aan de structuur in 2017. Deze structuur was in 2021, ten tijde van de overdracht van de aandelen, niet wezenlijk anders. Hieruit volgt dat concernvennootschap F in 2017 (in)direct het bezit van 100% van de aandelen van X bv en REF Global Holding AG heeft. De rechtbank verleent teruggaaf van de overdrachtsbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 4

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 5b

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Editie: 16 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

293

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen