De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing (36453) aangenomen. Het voorstel is op 15 februari 2024 als hamerstuk afgedaan.

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van het plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten op basis van EU-verordening (EU) 2022/1854 (PbEU 2022, L 261 I). Het wetsvoorstel geeft de inframarginale elektriciteitsheffing vorm als een rijksbelasting. De voorgestelde wijze van belastingheffing is voldoening op aangifte.

Op 6 februari 2024 is nog een nota van wijziging van het wetsvoorstel verschenen ten behoeve van enkele redactionele verbeteringen. Met deze nota van wijziging wordt onder andere de verhouding tussen art. 20 AWR en art. 21 van het wetsvoorstel explicieter geregeld.

Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK). Tenzij een van de leden uiterlijk 5 maart 2024 kenbaar maakt schriftelijke voorbereiding te wensen, brengt de commissie blanco verslag uit. Het voorstel wordt dan op 12 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.

In Vakstudie Nieuws is dit wetsvoorstel behandeld in V-N 2023/54.16.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht, Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 16 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

293

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen