Hof Amsterdam oordeelt dat de naheffingsaanslag parkeerbelasting ten onrechte is opgelegd. X gebruikt voor de parkeeractie de parkeerapp Yellowbrick.

X parkeert om 18.30 uur haar auto in het centrum van Amstelveen. Om 18:35 uur constateert de opsporingsambtenaar dat geen parkeerbelasting is betaald. Om 18:41 uur meldt X de parkeeractie aan via Yellowbrick. X verklaart dat de aanmelding langer heeft geduurd. Zij is namelijk niet bekend in Amstelveen en het was regenachtig weer. Daarom duurde het langer om de parkeerzone vast te stellen. De heffingsambtenaar vindt dat X te traag was met aanmelding.

Hof Amsterdam oordeelt dat de naheffingsaanslag niet in stand kan blijven. Volgens vaste jurisprudentie dient aanmelding van de parkeeractie binnen een redelijke termijn plaats te vinden. De redelijke termijn is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarnaast moet sprake zijn van het onverwijld verrichten van uitvoerhandelingen om de parkeeractie te starten. De rechtbank oordeelt dat vanwege de onbekendheid in het centrum en de weersomstandigheden een tijdsverloop van 6 minuten redelijk is. Tijdens de zitting bij het hof verklaart de ambtenaar dat hij het met X eens is dat sprake is van onverwijld handelen. De naheffingsaanslag kan daarom niet in stand blijven.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 231

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 28 april

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen