Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het genietingsmoment van de ziektewetuitkering in 2020 ligt, het jaar waarin de gehele uitkering is ontvangen.

X heeft in 2020 een ziektewetuitkering van € 44.691 ontvangen van het UWV die hij opneemt in zijn aangifte IB/PVV 2020. De inspecteur volgt de aangifte. Een deel van dit bedrag heeft betrekking op het jaar 2019. In geschil is of dit deel is toe te rekenen aan 2019.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het genietingsmoment van de ziektewetuitkering in 2020 ligt, het jaar waarin de gehele uitkering is ontvangen. De rechtbank ziet geen aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt dat het tijdstip van genieten het moment is waarop de gelden zijn ontvangen. De inspecteur heeft de gehele ziektewetuitkering dan ook terecht in de heffing over het jaar 2020 betrokken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.146

Wet inkomstenbelasting 2001 3.101

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 23 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

265

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen