Het is onwenselijk dat mensen voor wie bij de integrale beoordeling is vastgesteld dat ze niet gedupeerd zijn door de Toeslagenaffaire een beroep kunnen doen op gemeentelijke ondersteuning die specifiek bedoeld is voor gedupeerde ouders. Dat staat in de antwoorden van staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane op vragen van het Tweede Kamerlid Kamminga (VVD) over het NRC-bericht ‘Noodkreet gemeenten in Toeslagenaffaire’.

Zowel ouders en kinderen als gemeenten hebben bij het kabinet aangegeven dat zij problemen ervaren bij de brede ondersteuning. Op 22 mei 2024 vindt een bestuurlijk overleg plaats met de VNG en het ministerie van SZW om deze problemen te bespreken. De Vries heeft maatregelen getroffen om de knelpunten aan te pakken, zodat de inzet van gemeenten op de daadwerkelijk (zwaarst) gedupeerden kan worden gericht. Ouders die vermoedelijk niet gedupeerd zijn krijgen een versnelde afhandeling van de integrale beoordeling en evident niet-gedupeerden (aanmelders zonder kinderen) zijn benaderd met de vraag om hun aanvraag in te trekken. Gegevens van niet-gedupeerden worden direct na de integrale beoordeling verstrekt aan gemeenten. Deze gegevensuitwisseling is geoptimaliseerd en vindt tweewekelijks plaats. Voor ouders wiens brede ondersteuning afloopt, wordt deze ondersteuning in een periode van 30 dagen aangepast en afgebouwd, met mogelijke doorverwijzing naar reguliere hulp door de gemeente.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 23 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

301

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen