Hof Amsterdam oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat X opzettelijk onjuiste aangiften heeft gedaan en de vergrijpboeten ex. art. 67d lid 1 AWR dus terecht zijn opgelegd.

X runt samen met een ander een coffeeshop in de vorm van een vof. De inspecteur legt aan hem aanslagen IB/PVV op over de jaren 2011 t/m 2016 inclusief vergrijpboeten voor de jaren 2012 t/m 2016. De Hoge Raad oordeelt dat Hof Den Haag de aanslagen terecht heeft gehandhaafd, ondanks de eerdere vernietiging van de informatiebeschikking over de jaren 2011 t/m 2013 (HR 13 oktober 2023, 21/05244, V-N 2023/47.17). Echter, het oordeel van het hof dat X voorwaardelijke opzet kan worden verweten ter zake van de vergrijpboete, is onvoldoende gemotiveerd. De zaak wordt op dit punt verwezen naar Hof Amsterdam.

Hof Amsterdam oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat X opzettelijk onjuiste aangiften heeft gedaan en de vergrijpboeten ex. art. 67d lid 1 AWR dus terecht zijn opgelegd. Het hof concludeert dat de administratie van de door X gedreven coffeeshop niet alleen gebrekkig maar ook inhoudelijk onjuist is omdat op structurele basis niet alle omzet in de dagstaten is verwerkt. Het hof onderschrijft het oordeel van Hof Den Haag dat de schattingen van de winst door de inspecteur voldoende gemotiveerd en redelijk zijn. Het verschil met de door X verantwoorde winst is dermate groot dat de inspecteur ook met inachtneming van de onzekerheden van een schatting overtuigend heeft aangetoond dat X winst heeft genoten die ten onrechte niet in aanmerking is genomen in de aangiften. De enige plausibele verklaring voor de gebrekkige administratie is het doel om stelselmatig omzet en winst buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. X heeft bewust onjuiste aangiften gedaan en het hof acht een vergrijpboete van € 10.000 per jaar hiervoor passend en geboden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67d

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 23 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

405

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen