Naar aanleiding van een Woo-verzoek zijn in drie deelbesluiten meerdere documenten verstrekt over de gevolgen voor de omzetbelasting van short-stay verhuur en het gebruiksdoel volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

In een document Fiscale Techniek met als onderwerp short-stay-verhuur staat dat bij de beoordeling van de verhuurprestatie van belang is dat alle feiten en omstandigheden in samenhang bekeken moeten worden. Hierbij wordt onder andere opgemerkt dat van belang is of sprake is van een logiesfunctie in de BAG. In een ander document worden meerdere situaties geschetst, waarbij de BAG-functie logies of wonen is, en worden de gevolgen uitgewerkt.

De verstrekte documenten bestaan verder onder meer uit kennisgroepstandpunten over de verhuur van vakantiewoningen voor langere tijd, verhuur van vakantiewoningen aan uitzendbureaus, verhuur in kader van hotelbedrijf/ short-stay verhuur en een notitie middelpunt maatschappelijk leven.

Ook wordt een memo verstrekt ‘transformatie van kantoor naar woningen’, waarin wordt gepleit voor een landelijke aanpak, en een uitgebreid projectplan Transformatie en short-stay. In deze documenten worden niet alleen de gevolgen voor de omzetbelasting besproken, maar ook voor de overdrachtsbelasting, de verhuurderheffing en de huurtoeslag.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1506

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen