Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat belanghebbende BTW-ondernemer is voor opbrengsten uit veilingen en sponsoring, ook als de opbrengsten voor een goed doel zijn. Het gaat om economische activiteiten. Ook over het giftelement is BTW verschuldigd, omdat deze niet kenbaar gemaakt is.

Belanghebbende heeft als doel om geld in te zamelen om bepaald onderzoek financieel te steunen. Hiervoor organiseert zij verschillende activiteiten, waaronder een veiling en een evenement in België. Kopers op de veiling krijgen goederen of diensten voor het betaalde bedrag. Er worden ook reisdiensten geveild, die gratis aan belanghebbende worden verstrekt.

Volgens Rechtbank Noord-Holland verricht belanghebbende economische activiteiten en is zij daardoor ondernemer voor de omzetbelasting. Bij de veiling genereert belanghebbende opbrengsten, doordat zij goederen of diensten levert, waarvoor de koper moet betalen.  Dat de hoofddoelstelling het genereren van opbrengsten voor bepaald onderzoek is, doet daar niets aan af. De rechtbank beslist dat de vergoeding voor verkochte reizen voor de gehele marge belast is. De ‘normale prijs’ is niet bepaalbaar en is ook niet aan de afnemer kenbaar gemaakt. Belanghebbende voldoet niet aan de voorwaarden uit het Besluit Fondswerving (V-N 2014/5.23) om het giftelement buiten de heffing te laten. Tot slot zijn ook gesponsorde bedragen BTW-belast, aangezien de sponsors verschillende tegenprestaties ontvangen, zoals naamsbekendheid, advertentieruimte en mogelijkheden tot relatiemanagement.

Belanghebbende krijgt wel gelijk met betrekking tot de opbrengsten uit het jaarlijkse evenement, omdat deze in België plaatsvindt en dus niet in Nederland belast is. Tot slot kent de rechtbank een immateriële schadevergoeding toe wegens overschrijding van de redelijke termijn alsmede een proceskostenvergoeding.

Lees ook het thema Non profit: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 8

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 4 januari

  1372
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen