Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de gemachtigde van X bv geen grieven heeft aangevoerd die zien op enige specifieke auto zodat de 269 zaken uit oogpunt van doelmatigheid gezamenlijk worden behandeld. De omstandigheid dat haar gemachtigde het ‘extreem druk’ heeft en hij zich daarom niet kan voorbereiden, moet voor rekening van X bv blijven.

X bv doet in 2017 en 2018 BPM-aangifte voor bijna 500 ingevoerde personenauto’s. Voor 207 auto's is door de rechtbank uitspraak gedaan op 28 februari 2019, 18/1107, V-N Vandaag 2019/936. De onderhavige zaak gaat over 269 auto’s. De gemachtigde van X bv beklaagt zich er over dat deze zaken in één zitting worden behandeld. Hij stelt dat hij zich op die manier niet kan voorbereiden, waardoor het recht op effectieve rechtsbescherming is geschonden.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de gemachtigde geen grieven heeft aangevoerd die zien op enige specifieke auto zodat de zaken uit oogpunt van doelmatigheid gezamenlijk worden behandeld. Dit is ook conform wat tijdens twee eerdere regie-zittingen is aangekondigd. De omstandigheid dat haar gemachtigde – mede gelet op bij de andere rechtbanken aanhangig - het ‘extreem druk’ heeft en hij zich daarom niet kan voorbereiden, moet voor rekening van X bv blijven. De beroepen zijn gegrond met betrekking tot vijf btw-auto’s waarvan de waarde is bepaald aan de hand van de koerslijst AutoTelexPro. Conform HR 27 januari 2017, 15/02273, V-N 2017/7.22 en het beleid van de Belastingdienst is daarom een extra waardevermindering van 5% toegepast. Daarnaast zijn dertien beroepen gegrond wegens alsnog verleende leeftijdskortingen conform het nadere voorstel van de inspecteur. De vergoeding van immateriële schade is voorts € 500 voor alle zaken samen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Rubriek: Bronbelasting, Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 2 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

  670
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen