Zorgverleners die door hun werk in de coronazorg op de intensive care terecht komen en nabestaanden van zorgverleners die door hun werk in de coronazorg zijn overleden kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering van de stichting ZWIC. De Staatssecretarissen van Financiën zeggen toe deze uitkeringen fiscaal gunstig te behandelen.

De stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC) geeft aan dat zorgverleners die door hun werk in de coronazorg op de intensive care terecht komen, aanspraak kunnen maken op een eenmalige uitkering van € 30.000. Nabestaanden van zorgverleners die door hun werk in de coronazorg zijn overleden, kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering van € 50.000.

Een dergelijke uitkering door een private partij, zonder bemoeienis van de werkgever (noch bij de uitkering, noch bij de voeding van het fonds) waarbij ook een beloningsbedoeling ontbreekt, vormt volgens de Staatssecretarissen van Financiën voor de loon- en inkomstenbelasting geen te belasten loon. Deze eenmalige uitkering heeft geen gevolgen voor eventuele toeslagen in het jaar waarin de uitkering plaatsvindt.

Het bedrag van de uitkering maakt overigens, voor zover dat op de peildatum, 1 januari van het kalenderjaar na het jaar van ontvangst, nog tot het bezit behoort van de ontvanger, wel deel uit van de rendementsgrondslag van box 3. Via het verzamelinkomen en de rendementsgrondslag van box 3 werkt dit door naar de inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen (inkomenstoets).

De beide staatssecretarissen zeggen toe deze uitkeringen uit te zonderen bij de vaststelling van het vermogen bij de toepassing van de vermogenstoets van de toeslagen. Dat zal gebeuren bij ministeriele regeling aan het einde van 2020 en zal in werking treden met ingang van 1 januari 2021, de eerst mogelijke peildatum voor een door ZWIC gedane uitkering. De uitzondering geldt voor een periode van 3 jaar.

De ANBI-status van ZWIC leidt ertoe dat de stichting de giften voor het fonds kan ontvangen zonder dat zij schenkbelasting verschuldigd is, de gever aan het fonds in aanmerking kan komen voor de giftenaftrek en de ontvanger van de uitkering (de zorgverlener of diens nabestaande) over de uitkering geen schenkbelasting verschuldigd is.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Editie: 28 mei

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Corona

  337
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen