Naar aanleiding van een WOB-/WOO-verzoek heeft de Staatssecretaris van Financiën de Handreiking inzage boetedossier openbaar gemaakt.

Deze handreiking is de geactualiseerde versie van de Instructie inzagerecht art. 67m AWR en het (controle)dossier. Na de invoering van de vierde Tranche Awb is de instructie geactualiseerd. De Handreiking inzage boetedossier vormt samen met de Handreiking kennisgeving boete een tweeluik.

De Handreiking inzage boetedossier behandelt het inzagerecht, het anonimiseren van gegevens van derden, algemene regels over het controledossier, het boetedossier en een boetedossier als gevolg van een kantoortoetsing. Om op een juiste wijze te voldoen aan het inzagerecht van belastingplichtige, zonder dat hierbij geweld wordt gedaan aan het vertrouwelijke karakter van het controledossier, zijn in de handreiking richtlijnen opgenomen voor de boetemap binnen het controledossier.

Wetsartikelen:

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 13

Algemene wet bestuursrecht 5:49

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 6 juli

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen