Het kabinet streeft naar invoering van een BTW-verlaging op groente en fruit per 2024. Eerst komt een onderzoek naar de uitvoerbaarheid hiervan. Dit onderzoek moet hier begin 2023 uitsluitsel over geven. Dat schrijven staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het kabinet zal in samenwerking met een extern bureau een onderzoek verrichten om de mogelijke afbakeningsvarianten in kaart te brengen en die te beoordelen op onder meer juridische houdbaarheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Met name de bevordering van de volksgezondheid, duidelijkheid en neutraliteitsbeginsel zullen daarbij aandacht krijgen.

Ook komt een onderzoek naar een aanpassing van de bestaande verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (frisdrankbelasting) en de mogelijkheden van een nieuwe belasting op andere suikerhoudende producten.

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat wordt onderzocht hoe op termijn de BTW op groente en fruit naar 0% kan worden verlaagd. Daarnaast is afgesproken dat de belasting op alcoholvrije dranken wordt verhoogd en dat wordt bezien hoe op termijn een suikerbelasting kan worden ingevoerd.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting, Accijns en verbruiksbelastingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Editie: 6 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  415
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen