Rechtbank Rotterdam oordeelt dat sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, waardoor strikte toepassing van de wettelijke regels bij het vaststellen van de hoogte van de zorgtoeslag in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.

X sluit met de belastingdienst een overeenkomst om een schuld in te lossen. Vanaf 2018 worden er steeds inkomsten uit vroegere arbeid bij het verzamelinkomen opgeteld. Er is sprake van fictieve inkomsten. Door de verhoging van het verzamelinkomen heeft X minder recht op zorgtoeslag dan hij als voorschot heeft ontvangen.

De inspecteur stelt dat hij bij de berekening van een toeslag verplicht is om uit te gaan van het verzamelinkomen zoals dat bij de aanslag inkomstenbelasting is vastgesteld.

X stelt dat zijn verzamelinkomen hoger is door het stukje fictieve inkomen en dat de toeslag gebaseerd moet zijn op zijn werkelijke inkomen.

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de inspecteur terecht opmerkt dat hij op grond van de wetgeving gehouden is om uit te gaan van het gehele verzamelinkomen. Maar in het geval van X is sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden, die niet zijn meegenomen in de afwegingen van de wetgever. Strikte toepassing van de wettelijke regels is in dit geval in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 7

Instantie: Rechtbank Rotterdam

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 6 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  445
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen