Een harde bovennorm voor de marginale druk is in het huidige stelsel met een veelheid aan inkomensafhankelijke regelingen niet goed mogelijk. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer in een reactie op de motie Grinwis(CU)/Omtzigt(NSC) (36418, nr. 85, V-N 2023/50.30).

Een hoge gemiddelde marginale druk is de onvermijdelijke keerzijde van veel inkomensherverdeling, aldus Van Rij. De spreiding in de marginale druk is het gevolg van keuzes over de vormgeving van het stelsel. Het bouwstenenrapport en het rapport Toekomst toeslagenstelsel laten zien dat het mogelijk is toe te werken naar een simpeler stelsel waarbij effectief op marginale druk gestuurd kan worden. In dat stelsel vervallen de afbouwtrajecten van toeslagen en fiscale regelingen en komt de inkomensafhankelijkheid van het stelsel vrijwel alleen tot uiting in de belastingtarieven. Een eenvoudiger systeem vergt een aanzienlijke implementatietijd.

Binnen het huidige stelsel zijn er mogelijkheden om het aantal mensen met een hoge marginale druk te verkleinen of te verschuiven in het inkomensgebouw. Deze optie heeft als nadeel dat hij ongericht is. Verder kan worden gedacht aan beleid om te voorkomen dat mensen hun marginale druk overschatten. Dit kan, behalve door een vereenvoudiging van het stelsel, mogelijk worden tegengegaan met meer informatievoorziening en voorlichting aan belastingplichtigen. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan vanuit de Ministeries van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

306

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen