De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Patijn (GroenLinks-PvdA).

De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van het FNV-artikel: 'Ook Arbeidsinspectie stelt; wie via YoungOnes bij H&M werkt is geen zzp’er maar uitzendkracht'.

In het artikel wordt gewezen op de risico’s van schijnzelfstandigheid bij verkopers van kledingwinkel H&M, nadat de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft bepaald dat de verkopers door het platform YoungOnes ter beschikking worden gesteld. Ze zijn daarmee uitzendkracht en geen zelfstandige. YoungOnes daarentegen noemt mensen die via het platform werken ‘freelancers’ en doet alsof het zelfstandigen zijn. Door de huidige YoungOnes-constructie lopen deze werkenden risico’s die ze vaak zelf niet in de gaten hebben.

De Belastingdienst gaat niet in op de YoungOnes-constructie en beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht. De Belastingdienst moet onder het handhavingsmoratorium een verscherpt uitvoeringsprotocol volgen voor het opleggen van een correctie. Door het handhavingsmoratorium kan de Belastingdienst bij een correctie niet verder teruggaan in de tijd dan tot het moment waarop hij de aanwijzing heeft gegeven, tenzij sprake is van kwaadwillendheid.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 2e

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 2a

Wet op de loonbelasting 1964 4

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 20 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

1274

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen