Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het herzieningsverzoek voor 2013 niet op goede gronden is afgewezen. De vijfjaarstermijn is namelijk via circulaires ook al opgerekt voor huurtoeslagen van 2014 en 2015. Bovendien is kennelijk sprake van een systeemfout.

X krijgt in 2013 een voorschot huurtoeslag van € 3386. In 2015 wordt de huurtoeslag definitief berekend en moet hij alles terugbetalen. Zijn bezwaar is in mei 2016 ongegrond verklaard. In juli 2020 vraagt X om de toeslag alsnog te herzien. Dit is afgewezen, louter omdat het verzoek buiten de vijfjaarstermijn is ingediend. Niet in geschil is dat X in 2012 en 2014 huurtoeslag heeft ontvangen met een rekenhuur die hij in 2013 ook betaalde. Waarschijnlijk is dit door een systeemfout niet opgemerkt en had X vanwege verworven rechten in 2013 wel recht op huurtoeslag.

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het herzieningsverzoek niet op goede gronden is afgewezen. De vijfjaarstermijn is namelijk via circulaires ook al opgerekt voor huurtoeslagen van 2014 en 2015. Bovendien is kennelijk sprake van een systeemfout en is de vaststelling pas in mei 2016 definitief geworden, ongeveer vijf jaren voor het herzieningsverzoek. De grote (executie)gevolgen voor X staan niet meer in verhouding tot het handhaven van de vijfjaarstermijn. Het beroep van X is gegrond. De inspecteur moet het verzoek daarom alsnog inhoudelijk beoordelen en binnen zes weken een nieuw besluit nemen.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Editie: 15 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  221
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen