Naar aanleiding van een WOB-verzoek zijn documenten vrijgegeven over de Nederlandse implementatie van ATAD2. Uit een toelichting op het WOB-verzoek is gebleken dat het verzoek met name ziet op de toepassing vanaf 1 januari 2020 door de Belastingdienst van de in het verzoek genoemde hybride mismatches.

Tot de (deels) vrijgegeven documenten behoren onder andere interne emails van de Belastingdienst/ Grote Ondernemingen over de knelpunten met betrekking tot de bronbelasting en ATAD2, waaronder het begrip samenwerkende groep, en een document van de Belastingdienst over de samenwerkende groep.

Tevens is een memo van de coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering verstrekt over consolidatie en mismatches, waarin de vraag wordt behandeld of een (buitenlands) consolidatieregime kan leiden tot toepassing van de hybridemismatchwetgeving zoals neergelegd in art. 12aa t/m 12ag Wet VPB 1969.

Lees ook het thema Hybridemismatchmaatregelen (ATAD 2).

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Bronbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 15 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  330
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen