De dividendbelasting levert in 2019 eenmalig extra inkomsten op. Dit komt door een tweetal beleidswijzigingen. Per 2020 wordt het tarief in box 2 verhoogd naar 26,25%. Bovendien stelt het kabinet voor per 2022 maatregelen te nemen om excessief lenen door dga’s van de eigen vennootschap tegen te gaan. Naar verwachting anticiperen dga’s en andere aanmerkelijk-belanghouders op deze beleidswijzigingen door in 2019 extra dividend uit te keren. Deze anticipatie levert een eenmalige stijging van de belastinginkomsten op in 2019, waarna de inkomsten van 2019 op 2020 weer dalen. Dit antwoordt Minister Hoekstra van Financiën op Kamervragen over de Miljoenennota 2020, de begrotingsstaten en de Macro Economische Verkenning 2020.

Volgens de aandeelhoudersspecificatie van de aangiftes vennootschapsbelasting 2016 bedroeg het totale bedrag dat aanmerkelijkbelanghouders van de eigen vennootschap leenden ruim € 55 miljard.

Verder meldt de bewindsman dat binnen het huidige aangiftesysteem het niet mogelijk is een tweede verlaagd btw-tarief voor groente en fruit te introduceren. Invoering daarvan zou een nieuw aangiftesysteem voor de btw vragen. Ook de systemen van het bedrijfsleven zouden aangepast moeten worden. Daarnaast leidt invoering van een tweede verlaagd tarief tot een enorme toename aan uitvoeringscomplexiteit voor de Belastingdienst en het bedrijfsleven.

De gevolgen voor belastingplichtigen van de voorgenomen box 3-plannen worden vooral bepaald door de samenstelling van het vermogen. Zo zullen belastingplichtigen met vooral of uitsluitend spaargeld doorgaans minder box 3-heffing verschuldigd zijn dan in het huidige stelsel. Belastingplichtigen met vooral of uitsluitend beleggingen in box 3 zullen doorgaans meer box 3-heffing verschuldigd zijn. In de uitwerking van het wetsvoorstel zullen de gevolgen voor verschillende groepen belastingplichtigen nader in kaart worden gebracht.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Dividendbelasting, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  613
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen