Rechtbank Gelderland oordeelt dat de EU-typegoedkeuring niet van toepassing is omdat deze auto is gebouwd voor de Amerikaanse markt en dus andere toelatingseisen van toepassing waren. De CO2-uitstoot is terecht berekend volgens de Scandinavische rekenmethode.

De heer X doet BPM-aangifte voor een BMW. De auto is een benzineauto en was oorspronkelijk afkomstig uit de VS. De auto is later naar Duitsland geëxporteerd en daar in januari 2015 voor het eerst toegelaten tot de weg. Uiteindelijk is de auto in Nederland ingevoerd en in oktober 2017 geregistreerd met een Nederlands kenteken. In de aangifte wordt - conform de Duitse papieren - uitgegaan van een CO2-uitstoot van 357 gram per km. In geschil is of terecht € 23.332 BPM is voldaan en in het bijzonder de hoogte van de CO2-uitstoot. X stelt dat moet worden aangesloten bij de betreffende EU-typegoedkeuring met een uitstoot van 224 gram per km.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de typegoedkeuring niet van toepassing is omdat de auto is gebouwd voor de Amerikaanse markt en dus andere toelatingseisen van toepassing waren. De CO2-uitstoot is bij de invoer in Duitsland terecht berekend volgens de Scandinavische rekenmethode. X maakt ook niet aannemelijk dat het beleid van de inspecteur is om aan te sluiten bij de CO2-uitstoot van de meest vergelijkbare Europese auto. Subsidiair stelt X vergeefs dat het tarief van 2014 moet worden toegepast (art. 16a Wet BPM 1992). Vergelijkbaar is namelijk een auto die in 2015 is geregistreerd met een kenteken van dat jaar, waarbij het tarief van 2015 is toegepast (vgl. Hof Den Haag 18 mei 2018, 17/00931, V-N 2018/60.33.4 en Hof Amsterdam 28 november 2017, 17/236, V-N 2018/12.14.1). Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 6a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Instantie: Rechtbank Gelderland

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 24 juni

  340
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen