Advocaat-generaal Tanchev concludeert dat de Hongaarse rechter is gebonden aan het arrest van het Hof van Justitie EU. Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat de Hongaarse regeling voor het schrappen van de rechten in strijd is met het EU-recht. Dat de feiten lichtelijk afwijken is niet van belang.

De Hongaarse vennootschap Grossmania Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. heeft vennoten uit andere lidstaten dan Hongarije. Grossmania had in Hongarije rechten van vruchtgebruik op onroerende goederen (landbouwgrond). Deze rechten worden geschrapt uit het grondregister. Grossmania gaat hiertegen niet in beroep. In een arrest van 6 maart 2018 beslist het Hof van Justitie EU dat het schrappen van de rechten van vruchtgebruik op landbouwgrond waarvan de houders geen naast familielid zijn van de eigenaar van die grond in strijd is met het EU-recht. Grossmania verzoekt vervolgens om herinschrijving van haar rechten. Dit wordt geweigerd. De Hongaarse rechter vraagt zich af, omdat de feiten niet volledig overeenkomen, of de van toepassing zijnde Hongaarse regels gelden, ondanks het arrest van 6 maart 2018. Hij stelt daartoe een prejudiciële vraag.

Advocaat-generaal Tanchev concludeert dat de Hongaarse rechter is gebonden aan het arrest van het Hof van Justitie EU. Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat de Hongaarse regeling voor het schrappen van de rechten in strijd is met het EU-recht. De verplichting om de nuttige werking van het EU-recht te verzekeren geldt niet alleen voor de aangezochte rechter, maar ook voor elke andere nationale autoriteit. Art. 63 VWEU verzet zich tegen de Hongaarse bepalingen.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 20 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  269
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen