Rechtbank Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking onherroepelijk vaststaat zodat de bewijslast ten nadele van de heer X wordt omgekeerd en verzwaard. X wordt in beide jaren geacht een modaal inkomen te hebben genoten.

De heer X wordt medio 2014 gearresteerd wegens vermoedelijke betrokkenheid bij de exploitatie van zes hennepkwekerijen in 2013 en 2014. Uiteindelijk is X slechts veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. In zijn IB-aangifte over 2013 staat een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 2332 en over 2014 van € 263. In geschil zijn de IB-aanslagen op basis van Nibud-cijfers en de 50% boete voor 2014. Volgens X leeft hij van het casino en zijn familie.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking onherroepelijk vaststaat zodat de bewijslast ten nadele van X wordt omgekeerd en verzwaard. De ‘persoonlijk budgetadviezen’ van de website van het Nibud zijn te algemeen van aard om de correcties van € 43.600 en € 41.808 te rechtvaardigen. Ze worden verlaagd tot € 32.500 en € 33.000. Het is namelijk algemeen bekend dat veel geld met hennepteelt wordt verdiend en dat zijn volgens het CBS de modale inkomens van die jaren. De boete wordt verlaagd tot 36%, omdat de bewijslast is omgekeerd en de redelijke termijn met acht maanden is overschreden. X krijgt ook een immateriële schadevergoeding van € 500. De beroepen van X zijn deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67d

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 16 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  456
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen