Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (kortweg: UBO-register) ingediend. Het betreft een implementatiewetsvoorstel dat voortvloeit uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.

Hiertoe wordt de Handelsregisterwet 2007 gewijzigd. Tevens worden de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten gewijzigd. Dit houdt onder meer in een algemene verplichting voor in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten om informatie te hebben en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn. Er komt een bestraffing in het geval van het niet nakomen van de verplichtingen op grond van deze wijzigingen van de Wwft. De implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten dient uiterlijk op 10 januari 2020 te zijn gerealiseerd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 april

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen