Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de aan belanghebbende en zijn echtgenote in erfpacht gegeven woning niet kwalificeert als eigen woning.

X en zijn echtgenote kopen in 2009 een vrijstaande woning voor € 2.425.000. Later in 2009 verkopen zij de woning en een perceel duingrond aan een daartoe opgerichte stichting. Ten behoeve van X en zijn echtgenote is een erfpachtrecht gegeven op de woning en de duingrond. In 2009 en 2010 betalen zij een erfpachtcanon van € 49.988, respectievelijk € 178.512. In geschil is of de woning in de jaren 2009 en 2010 kwalificeert als eigen woning en, zo ja, of de erfpachtcanons aftrekbaar zijn.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de woning niet kwalificeert als eigen woning. X maakt niet aannemelijk dat de woning in 2009 en 2010 voor hem of zijn echtgenote de centrale levensplaats vormt. X werkt en overnacht in 2009 en 2010 vaker in [G] dan in de woning en neemt in [G] en de omgeving deel aan sport- en verenigingsleven. Datzelfde geldt voor X’ echtgenote. De woning is daarmee geen eigen woning. Aan de vraag of de verschuldigde canons aftrekbaar zijn, komt het hof niet toe.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.120

Wet inkomstenbelasting 2001 3.111

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 4 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  361
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen