Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de derde Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorlopige inhoud van het Pakket Belastingplan 2025 is bekendgemaakt. Het pakket Belastingplan 2025 bevat 7 wetsvoorstellen: Belastingplan 2025, Overige Fiscale Maatregelen 2025, Belastingplan BES 2025, wetsvoorstel Wetgeving compensatie onterechte afwijzing MSNP, wetsvoorstel ambtshalve aanslagen, wetsvoorstel fiscale bedrijfsovergangsfaciliteiten 2025 en wetsvoorstel Wet aanscherping CO2-heffing industrie.

In het wetsvoorstel Belastingplan 2025 worden de volgende maatregelen opgenomen:

 • Verhoging belastingvermindering energiebelasting in 2024 met 4 cent met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2024 n.a.v. amendement Omtzigt;

 • Fiscale voertuigdefinities stroomlijnen met het kentekenregister;

 • Aanpassen BPM-tabel voor hybride aangedreven personenauto’s a.g.v. nieuwe Europese normen;

 • Eindheffing bestelauto corrigeren voor inflatie over de afgelopen jaren;

 • Aanpassing kavelruilvrijstelling in art. 15 lid 1 onderdeel l WBR;

 • Herziening BTW aftrek op onroerende investeringsdiensten;

 • Verduidelijking niet-aftrekbaarheid huurderslasten voor de onzelfstandige werkruimte in een als ondernemingsvermogen geëtiketteerde woning;

 • Anti-fragmentatiemaatregel earningsstrippingmaatregel voor vastgoedlichamen;

 • Fiscaal faciliëren van vereenvoudigde zusterfusie;

 • Een nieuw groepsbegrip in de Wet bronbelasting 2021;

 • Indexatie verhogingen startpunt toptarief box 1 Wet IB 2001;

 • Verduidelijking art. 13d lid 7 Wet VPB 1969 (liquidatieverliesregeling);

 • Fiscale oplossing voor de eenverdienersproblematiek door herinvoering van de overdraagbare algemene heffingskorting voor een beperkte groep per 2028;

 • Hardheidsclausule ter voorkoming van dubbeltellingen excessief lenen bij personenvennootschappen;

 • Kleine aanpassingen van de regeling aftrek voor specifieke zorgkosten: begrip paramedicus, aftrek reiskosten bezoek van langdurig verpleegde personen en aftrek vervoerskosten door invoering van een forfait;

 • Aanpassing regelgeving MIA en Vamil conform regelgeving EIA: RVO-verklaring voor aangemelde investeringen waartegen bezwaar en beroep open staat;

 • Wijzigingen in Invorderingswet en Pensioenwet naar aanleiding van twee arresten van het HvJ EU 16 november 2023, V-N 2024/2.3 en V-N 2024/2.4 over internationale waardeoverdracht van pensioen;

 • Samenloop tussen de verliesverrekeningsmaatregel in de VPB en de kwijtscheldingswinstvrijstelling;

 • Wijzigingen Wet Fiscale Klimaatmaatregelen Glastuinbouw (tarief en uitvoerder);

 • Apart tarief voor waterstof in de energiebelasting;

 • Specificering vrijstelling van energiebelasting op elektriciteit die wordt ingezet voor elektrolyse;

 • Repareren heffingslek zeevarenden;

 • Opnieuw indienen afbouwen vrijstelling kolenbelasting duaal verbruik;

 • Generiek verhogen tarief 3e, 4e en 5e schijf energiebelasting op aardgas met 22,4% per 2025 en 2,7% extra per 2030;

 • Verlaging aangrijpingspunt toptarief inkomstenbelasting;

 • Stapsgewijs verlagen MKB-winstvrijstelling naar 12,03% per 1 januari 2025;

 • Tariefkorting in de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s (periode 2026 – 2030);

 • Terugdraaien doorwerking verhoging wettelijk minimumloon op de arbeidskorting.

In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2025 worden onder meer de volgende maatregelen opgenomen:

 • Regeling in BPM voor bestelauto’s voor gehandicapten om voorfinanciering te voorkomen;

 • Implementatie van de general anti-abuse rule (GAAR) in ATAD1;

 • Aanpassing onderworpenheidstoetsen in de Wet VPB 1969;

 • Aanpassing facultatieve inhoudingsvrijstelling art. 4 lid 1 Wet dividendbelasting 1965;

 • Aanpassing Wet IB 2001 om afspraken over heffingsrecht thuiswerkdagen in wijzigingsprotocol op Belastingverdrag Nederland-Duitsland te kunnen effectueren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

2194

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen