De Kennisgroep onroerende zaken stelt dat de verhuisregeling van toepassing is op een buitenlandse woning en recht bestaat op de aftrek van rente.

X is in 2022 naar Nederland geïmmigreerd en had voor die tijd een eigen woning in het buitenland waarvoor hij vóór 1 januari 2013 een schuld is aangegaan. De woning staat sinds de immigratie leeg en X maakt aannemelijk dat de woning bestemd is voor verkoop. Aan de voorwaarde dat de buitenlandse woning als eigen woning ter beschikking heeft gestaan wordt ook voldaan. De toepassing van de verhuisregeling is namelijk niet beperkt tot een woning in Nederland (Besluit Staatssecretaris van Financiën van 24 november 2009, 2009-18386, V-N 2009/62.13). Voor de beoordeling of de buitenlandse woning ter beschikking heeft gestaan, is het relevant of aan de voorwaarden zou zijn voldaan als de woning in de relevante periode onder de belastingheffing in Nederland zou hebben gevallen. Voor X betekent dit dat hij de verhuisregeling kan toepassen tot en met 31 december 2025.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.111

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 18 april

Informatiesoort: VN Vandaag

248

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen