De voorwaarde zoals geformuleerd in het Handboek (“vergelijkbaar zijn met”) is soepeler dan de voorwaarden zoals geformuleerd in het Besluit van 21 juni 2022, V-N 2022/37.5 ("onder dezelfde voorwaarden" en "gelijke omstandigheden"), bij toepassing van de gerichte vrijstelling voor verblijfskostenvergoedingen op grond van de cao Rijk. Dat staat in een standpunt van de Kennisgroep loonheffing algemeen.

Een werkgever mag vertrouwen ontlenen aan de betreffende tekst in het Handboek. Dit betekent dat verblijfskostenvergoedingen gericht vrijgesteld kunnen zijn tot de in het Handboek opgesomde bedragen “voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis”. Vanaf het Handboek 2024 wordt de tekst van het Handboek aangepast aan het besluit. Voor werkgevers die verblijfskostenvergoedingen vóór het onderhavige kennisgroepstandpunt hebben toegekend op basis van de oude tekst van het Handboek geldt een overgangsperiode; de tekst in het Handboek 2024 over de voorwaarden voor aansluiting bij de cao Rijk geldt voor deze werkgevers vanaf 1 januari 2025.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 31a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 18 april

Informatiesoort: VN Vandaag

363

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen