Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur het premie-inkomen van X terecht heeft vastgesteld op € 29.214. De UWV-uitkering wordt wel meegenomen in het premie-inkomen maar niet bij het bepalen van het inkomen voor de heffing van inkomstenbelasting door toepassing van het belastingverdrag met België.

X woont en werkt in België. Zij ontvangt in 2020 uit Nederland inkomsten uit loondienst en een UWV-uitkering. Hierover is loonheffing ingehouden. Daarnaast neemt X in haar aangifte een aftrekpost eigenwoningregeling op. De inspecteur stelt het premie-inkomen vast op € 29.214, zijnde de looninkomsten en de UWV-uitkering verminderd met de aftrekpost eigenwoningregeling. In geschil is of het premie-inkomen voor de heffing van de premie volksverzekeringen niet naar een te hoog bedrag is vastgesteld, omdat de UWV-uitkering niet wordt meegenomen bij het bepalen van het inkomen voor de heffing van inkomstenbelasting.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur het premie-inkomen terecht heeft vastgesteld op € 29.214. Het inkomen voor de inkomstenbelastingheffing is niet hetzelfde als het premie-inkomen. Dat is het gevolg van toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en België. Op grond van dat verdrag mag Nederland geen belasting heffen over de UWV-uitkering die X ontvangt. Het belastingverdrag speelt echter geen rol bij het bepalen van het premie-inkomen voor de volksverzekeringen. Voor het bepalen van de hoogte van het premie-inkomen is de Nederlandse wetgeving van belang. Tot het premie-inkomen van X moeten zowel de looninkomsten als de UWV-uitkering worden gerekend. X heeft daarnaast recht op een aftrekpost in verband met de eigenwoningregeling. Het beroep is ongegrond en de aanslag IB/PVV 2020 en de beschikking belastingrente worden gehandhaafd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 7.2

Wet inkomstenbelasting 2001 3.1

Wet financiering sociale verzekeringen 8

Wet financiering sociale verzekeringen 7

Wet financiering sociale verzekeringen 6

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 21 mei

291

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen