Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de buitenlands belastingplichtige X recht heeft op een vermindering van het premie-inkomen in verband met de eigenwoningregeling.

Belanghebbende, X, is woonachtig in België, en heeft in 2020 looninkomsten uit Nederland en een SVB-uitkering ontvangen. X is buitenlands belastingplichtige voor de inkomstenbelasting en premieplichtig voor de volksverzekeringen. In geschil is of X recht heeft op een aftrekpost in verband met de eigenwoningregeling bij de vaststelling van het premie-inkomen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X recht heeft op een vermindering van het premie-inkomen in verband met de eigenwoningregeling. Het beroep is gegrond. De aanslag IB/PVV 2020 wordt verminderd tot een premie-inkomen van € 19.096 en de beschikking belastingrente wordt dienovereenkomstig verminderd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 7.2

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 21 mei

267

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen