Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht het rentebestanddeel in de kapitaalsuitkering in de heffing inkomstenbelasting betrekt.

X sluit in 1993 een vaste termijnverzekering. X maakt de verzekering in 1995 premievrij. In totaal betaalt X € 1633,44 aan premie. In 2013 keert de verzekering een bedrag van € 24.780 uit. X geeft ter zake van de kapitaalsuitkering in de aangifte IB/PVV 2013 niets aan. De inspecteur belast het in de uitkering ontvangen rentebestanddeel van € 23.147. In hoger beroep is in geschil of de inspecteur de ontvangen uitkering terecht deels belast.

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht het rentebestanddeel in de kapitaalsuitkering in de heffing inkomstenbelasting betrekt. Anders dan de Rechtbank Noord-Holland is het hof van mening dat de vaste termijnverzekering een levensverzekering is. Dat X de overeenkomst twee jaar na het sluiten premievrij heeft gemaakt, doet hier niet aan af. Het karakter van de overeenkomst moet immers worden beoordeeld op het moment van het afsluiten van de overeenkomst. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 AL

Wet inkomstenbelasting 2001 1.6a

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 6 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

  1061
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen