Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat uit de jurisprudentie waar de inspecteur naar verwijst volgt dat voor het met terugwerkende kracht opzeggen van eerder gewekt gewettigd vertrouwen enkele voorwaarden gelden. Partijen zijn het er over eens dat niet aan deze voorwaarden is voldaan.

X bemiddelt bij het afsluiten van telefoonabonnementen voor een mobiele telefoon tussen een telecomprovider en consumenten. Hierbij is de levering van een mobiele telefoon inbegrepen. X ontvangt voor deze bemiddeling een provisie van de provider. Wanneer de consument geen telefoon hoeft, verleent X een korting op het abonnement, terwijl het abonnement tussen de klant en de provider ongewijzigd blijft. X maakt daartoe een creditfactuur op en vraagt om teruggaaf van de BTW. De inspecteur is echter van mening dat er geen dienst wordt verricht, en legt een BTW-naheffingsaanslag op aan X. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur de BTW niet kan naheffen, omdat hij in eerdere rapporten van boekenonderzoeken de werkwijze van X heeft geaccordeerd. X kan er dan ook op vertrouwen dat hij recht heeft op teruggaaf van de BTW. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslag. De inspecteur voert in hoger beroep aan, onder verwijzing naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU, dat een eerder onderzoek door de Belastingdienst waarin een onjuist standpunt is ingenomen, niet doorwerkt naar latere jaren.

Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt het standpunt van de inspecteur. Uit de jurisprudentie waar de inspecteur naar verwijst, volgt dat voor het met terugwerkende kracht opzeggen van eerder gewekt gewettigd vertrouwen enkele voorwaarden gelden. Er moet namelijk sprake zijn van nieuwe feitelijke en/of juridische gegevens, die een ander licht werpen op de situatie en tot een nieuwe beoordeling (een andere uitkomst) aanleiding geven. Partijen zijn het er over eens dat daar geen sprake van is. De eerdere beoordeling waaraan X het vertrouwen ontleent, is gebaseerd op dezelfde gegevens als de tweede, andersluidende beoordeling. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Leest ook het thema Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 29 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  696
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen