De geheimhoudingskamer van Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de stukken geschoond mogen worden van de persoonsgegevens, de fiscale nummers van de kentekenhouders en dat de gegevens voor het overige van belang zijn voor de heer X om te controleren of teveel BPM is betaald.

De heer X heeft tien BPM-zaken lopen, waarvan vier door de Hoge Raad zijn teruggewezen. X is importeur/intermediair en weet, zonder navraag te doen bij zijn cliënten, niet wanneer de registratie van de kentekens plaatsvindt en of dus recht bestaat op extra leeftijdskorting. Volgens X beschikt de inspecteur via applicaties over elektronische gegevens, waaruit het moment van registratie blijkt en dat dit dus op de zaak betrekking hebbende stukken zijn. Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevestigt dat de elektronische gegevens op de zaak betrekking hebbende stukken zijn. Het maakt niet uit dat X voor de extra leeftijdskorting in beginsel de stelplicht en bewijslast heeft en evenmin dat hij zelf ook aan de gegevens had kunnen komen. Als passende sanctie wegens het niet overleggen van de stukken krijgt X alsnog 2% extra leeftijdskorting. De inspecteur stelt in hoger beroep dat de stukken met kentekengegevens geheel geheim voor X moeten blijven.

De geheimhoudingskamer van Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de stukken geschoond mogen worden van de persoonsgegevens, de fiscale nummers van de kentekenhouders en dat de gegevens voor het overige van belang zijn voor X om te controleren of teveel BPM is betaald. Het feit dat X zelf ook aan de kentekengegevens kan komen, doet niet af aan zijn recht op kennisneming van alle - deels geschoonde - op de zaak betrekking hebbende stukken en zich aan de hand daarvan te verdedigen. De inspecteur heeft vier weken de tijd om de stukken eventueel alsnog in te zenden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Bronbelasting

Editie: 25 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  1338
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen