De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een internetconsultatie gestart over de intrekking van de verhuurderheffing. De Wet maatregelen woningmarkt 2014 II wordt per 1 januari 2023 ingetrokken.

De wet blijft van toepassing op voorgaande heffingsjaren. De afschaffing van de verhuurderheffing is al in het regeerakkoord 2021-2025 afgesproken.

Tevens wordt in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte de in die wet vastgelegde maximering van de jaarlijkse huurverhoging voor vrijesectorwoningen per 1 januari 2023 gewijzigd. Die wordt vervangen door een bij ministeriële regeling vast te stellen maximering.

Belangstellenden kunnen tot 9 mei 2022 op de internetconsultatie reageren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Verhuurderheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Editie: 13 april

8

Gerelateerde artikelen