Intermediairs, zoals belastingadviseurs, worden vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. Dat staat in een conceptwetsvoorstel dat beoogt de richtlijn inzake verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) te implementeren in nationale wetgeving.

De consultatie loopt tot en met 1 februari 2019. Met dit nieuwe waarschuwingssysteem krijgen de belastingdiensten van de Europese lidstaten meer informatie over potentiële misbruiksituaties, zodat zij hierop ook actie kunnen ondernemen.

De maatregel vloeit voort uit een Europese richtlijn (DAC6) die in maart dit jaar is aangenomen. Vanaf 31 oktober 2020 moet de eerste informatie tussen de belastingdiensten van de Europese lidstaten onderling uitgewisseld worden. Omdat de informatieplicht zal gaan gelden vanaf 25 juni 2018 heeft het Ministerie van Financiën belanghebbenden in juni al op de hoogte gesteld. Nu het wetsvoorstel gereed is, worden zij uitgenodigd om te reageren. Het wetsvoorstel zal naar verwachting voor de zomer van 2019 worden ingediend bij de Tweede Kamer.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  651
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen