Het Gerecht oordeelt dat de EC haar goedkeuring voor de Italiaanse coronasteun voor de luchtvaartsector onvoldoende heeft onderbouwd. De EC onderbouwt namelijk niet waarom zij van mening is dat het minimumloonvereiste verenigbaar is met het Unierecht.

Italië stelt in 2020 een fonds van € 130 mln in voor de Italiaanse luchtvaartsector ter vergoeding van de schade in het kader van de COVID-19-pandemie. Als voorwaarde wordt gesteld dat het personeel minstens het in de CAO afgesproken minimumloon ontvangt. In oktober 2020 meldt Italië de steunmaatregel aan bij de Europese Commissie (EC). De EC stelt vast dat de maatregel verenigbaar is met de interne markt en keurt hem goed. Ryanair DAC is het daar niet mee eens.

Het Gerecht oordeelt dat de EC haar goedkeuring voor de Italiaanse coronasteun voor de luchtvaartsector onvoldoende heeft onderbouwd. De EC onderbouwt namelijk niet waarom zij van mening is dat het minimumloonvereiste verenigbaar is met het Unierecht. Het Gerecht verklaart het EC-besluit nietig, omdat de EC niet de krachtens art. 296 VWEU op haar rustende motiveringsplicht is nagekomen.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Dossiers: Corona

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 2 juni

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

18

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen