Het besluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen (kaderbesluit BPM) is geactualiseerd. Alle onderdelen die betrekking hebben op inrichtingseisen zijn opgenomen in het nieuwe besluit inrichtingseisen BPM en MRB. Diverse goedkeuringen zijn komen te vervallen door de wijziging van het belastbaar feit of omdat ze zijn gecodificeerd. Ook is een aantal onderdelen verduidelijkt of geactualiseerd.

Ten aanzien van de volgende onderdelen is jurisprudentie bijgewerkt of toegevoegd: afleveringskosten (onderdeel 2.8); eerder geregistreerde motorrijtuigen welke voor de heffing van BPM als nieuw hebben te gelden (onderdeel 3.1); Vaststelling handelsinkoopwaarde bij ontbreken referentiemotorrijtuig (onderdeel 3.2).

Door de wijziging belastbaar feit zijn de volgende onderdelen aangepast of vervallen: Vermindering bij aangifte (voorheen onderdeel 6.1); Extra vermindering na aangifte/melding (voorheen onderdeel 6.2); Teruggaaf bestelauto’s voor gehandicapten (onderdeel 6.3); Tijdstip vaststelling heffingsgrondslagen (voorheen onderdeel 6.6).

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. Het is een actualisering van het besluit van 23 november 2015, BLKB2015/1382M, V-N 2015/65.22, laatst gewijzigd bij besluit van 27 september 2021, nr. 2021-110975, V-N 2021/48.12.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 december

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen