De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag stelt dat onder voorwaarden voor de Nederlandse wet geen sprake is van een belastbare afkoop.

Er is voor de Nederlandse wet geen sprake van een belastbare afkoop indien:

  • Beide pensioenregelingen kwalificeren als pensioenregeling in de zin van art. 1.7 lid 2 onderdeel c Wet IB 2001; en
  • De waardeoverdracht volgens de wetgeving van het andere land fiscaal geruisloos kan plaatsvinden.

De casus betreft A die woont in Nederland en in België een tweede pijlerpensioen opbouwt bij een Belgische werkgever. Het is een pensioen in de zin van art. 1.7 lid 2 onderdeel c Wet IB 2001. Op de pensioeningangsdatum wil A het pensioenkapitaal onderbrengen bij een andere Belgische pensioenuitvoerder. Aan de kennisgroep is de vraag voorgelegd of deze waardeoverdracht voor de Nederlandse wet zonder fiscale gevolgen kan plaatsvinden. Voor de Belgische wetgeving is deze waardeoverdracht fiscaal zonder heffing (fiscaal geruisloze waardeoverdracht) mogelijk voor in België wonende werknemers.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 1.7

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Loonbelasting, Pensioenen

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 19 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

394

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen