Rechtbank Gelderland verrekent het deels onbetaalde griffierecht met de te ontvangen immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. Daarnaast wordt de redelijke termijn verlengd door een onnodig verzoek om betalingsonmacht griffierecht door de gemachtigde van belanghebbende.

X is eigenaar van een bedrijfspand op een industrieterrein. X is het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde en komt na bezwaar in beroep. De gemachtigde van belanghebbende dient onnodig een verzoek betalingsonmacht griffierecht in. Deze werkwijze past de gemachtige al geruime tijd standaard in iedere zaak toe. De werkwijze leidt tot een vertraging in de procedure. X betaalt het in rekening gebrachte griffierecht na afwijzing van het verzoek uiteindelijk slechts gedeeltelijk.

Rechtbank Gelderland verrekent het deels onbetaalde griffierecht met de te ontvangen immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. De rechtbank ziet aanleiding de redelijke termijn te verlengen vanwege het onnodige betalingsonmachtverzoek griffierecht door de gemachtigde. De heffingsambtenaar maakt de WOZ-waarde aannemelijk. De huurwaarde en kapitalisatiefactor zijn niet te hoog vastgesteld. X heeft alleen recht op een immateriële schadevergoeding en een proceskostenvergoeding.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Waardering onroerende zaken, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 19 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

214

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen