De Kennisgroep successierecht stelt dat er sprake kan zijn van een schenking als ouders afzien van het wettelijke verhaalsrecht op hun kinderen.

Ouders die geen wettelijk vruchtgebruik hebben op het vermogen van hun minderjarige kinderen, bijvoorbeeld in het geval de kinderen een erfenis ontvangen en de erflater het vruchtgebruik van de ouders via testament uitsluit, zijn inkomstenbelasting verschuldigd over de inkomsten (en vermogensbestanddelen) van hun kinderen. De wet bepaalt dat ouders in deze gevallen een verhaalsrecht hebben op de kinderen voor de betaalde inkomstenbelasting. De Kennisgroep successierecht stelt dat er is sprake van een schenking indien de ouders afzien van hun wettelijke verhaalsrecht, omdat dan aan alle voorwaarden voor een schenking wordt voldaan. Daarentegen is er volgens de kennisgroep geen sprake van een schenking indien sprake is van een wettelijk vruchtgebruik op het vermogen van de kinderen.

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 1

Wet inkomstenbelasting 2001 2.16

Wet inkomstenbelasting 2001 2.15

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 24 april

Carrousel: Carrousel

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen