Het betalen van studiekosten van een kind door diens ouder kan een schenking vormen. Dit staat in een standpunt van de Kennisgroep successiewet.

Bij de vraag of sprake is van een schenking moet onderscheid worden gemaakt tussen de betaling aan kinderen tot 21 jaar enerzijds en aan kinderen vanaf 21 jaar anderzijds. Voor kinderen tot 21 jaar kan de ouder op grond van de onderhoudsverplichting het levensonderhoud en de studiekosten van het kind betalen. Er is dan geen schenking. Na de 21e verjaardag van het kind, heeft de ouder niet langer de plicht tot het verschaffen van levensonderhoud aan het kind. In reguliere gevallen is het voortzetten door de ouders van het betalen van levensonderhoud en studiekosten van een vóór de 21e verjaardag aangevangen studie, doorgaans niet belast met schenkbelasting. Onder reguliere gevallen wordt verstaan: geen bovenmatige studietoelage, behoeftigheid bij het kind, gegoedheid van de ouders en voldoende studievoortgang bij het kind. De ouder voldoet dan aan de morele verplichtingen verbonden aan het hebben en opvoeden van kinderen, waardoor de schenking is vrijgesteld. Als geen sprake is van een hiervoor bedoeld regulier geval, vormt de betaling door de ouder van de studiekosten van diens kind wel een belaste schenking. De feitelijke beoordeling van deze omstandigheden is voorbehouden aan de inspecteur.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting, Huwelijksvermogensrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 1 juni

157

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen