De Kennisgroep IB niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over cryptomunten die zijn ontstaan door forks in de blockchain van de bitcoin. Ook gratis verkregen cryptomunten ontstaan door forks vormen een bezitting in box 3 op grond van art. 5.3 lid 2 Wet IB 2001, ongeacht of deze zijn geclaimd of niet.

Een belastingplichtige bezit bitcoins. Door het ontstaan van forks in de blockchain van de bitcoin verkrijgt hij gratis verschillende nieuwe ander soort cryptomunten. De nieuwe cryptomunten verkregen uit de fork zijn door de belastingplichtige niet geclaimd, omdat hij dan mogelijk zijn bitcoins verliest. Desondanks blijven de nieuwe cryptomunten gekoppeld aan de private key en kunnen deze in de toekomst alsnog geclaimd worden.

In de beschouwing wordt technische informatie gegeven over een fork, hoe cryptomunten uit een fork ontstaan en hoe de nieuwe cryptomunten kunnen worden geclaimd.

Er zijn ook situaties mogelijk waarin de nieuwe cryptomunten niet gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld als de belastingplichtige niet zelf over de private key beschikt en de exchange de hard fork niet ondersteunt. In dat geval hoeft de waarde niet in box 3 te worden aangegeven. De belastingplichtige moet wel aannemelijk maken dat hij de nieuwe cryptomunten nooit zal kunnen gebruiken.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 16 mei

Carrousel: Carrousel

36

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen