Naar aanleiding van het op 22 maart 2023 gepubliceerde kennisgroepstandpunt over de aftrek van giften door een bv aan een door haar aandeelhouder-natuurlijke persoon opgerichte ANBI (V-N 2023/26.14.82), is door de Kennisgroep bijzondere winstbepalingen VPB een standpunt gepubliceerd over de giftenaftrek door een bv als haar enig aandeelhouder een vereniging is.

In de voorgelegde casus gaat het om een bv die jaarlijks giften doet aan een ANBI. Enig aandeelhouder van de bv is een vereniging, waarvan de leden onafhankelijke derden zijn van elkaar en onafhankelijk zijn van de ANBI. De giften sluiten aan bij de statutaire doelstelling van de vereniging. De bv heeft een eigen MVO-beleid.

Uit het standpunt blijkt dat ook deze giften feitelijk moeten worden getoetst op eventuele onzakelijkheid op basis van het renpaardenarrest van de HR van 14 juni 2002, nr. 36453, V-N 2002/35.20. Als de gift op grond van het aandeelhoudersmotief wordt aangemerkt als een onzakelijke, niet aftrekbare uitgave en wordt voldaan aan de voorwaarden van art. 16 Wet VPB 1969, dan is de goedkeuring van het besluit van 31 oktober 2016, nr. BLKB 2016/152, V-N 2016/67.9, van toepassing. In dat geval is de gift aftrekbaar tot het genoemde bedrag in art. 16 Wet VPB 1969 en wordt het meerdere aangemerkt als een uitdeling.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 16

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 10 november

Informatiesoort: VN Vandaag

392

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen